Kategorie

Wyciągi powietrza

Produkcja elementów drewnianych wiąże się nieodzownie z odpadami pod postacią wiórów i pyłu. Ich duże stężenie w powietrzu może być bardzo niebezpieczne. Dlatego bardzo ważnym elementem wyposażenia każdego zakładu specjalizującego się przetwórstwie drewna jest wyciąg do powietrza. Sprawdź naszą ofertę wyciągów od marki Nestro.

 

Jak walczyć z zapyleniem powietrza?

apylenie powietrza w zakładzie produkcyjnym to naturalna konsekwencja obróbki drewna przy pomocy narzędzi tnących takich jak piły formatowe, frezarki czy gilotyny. Niemniej powstające w wyniku obróbki zapylenie stanowi poważne zagrożenie z kilku powodów:

  • obniżenie jakości powietrza – pył drzewny unoszący się w powietrzu może przedostawać się do dróg oddechowych osób pracujących w danym obiekcie, przyczyniając się do obniżenia komfortu pracy, a z czasem nawet do znacznego pogorszenia stanu zdrowia,
  • zwiększenie zagrożenia pożarowego – pył drzewny jest bardzo łatwopalny, dlatego jeśli w jego stężenie w powietrzu osiągnie określony poziom, występuje bardzo duże ryzyko wybuchu pożaru, np. w wyniku zwarcia elektrycznego. Stanowi to poważne zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i maszyn w zakładzie;
  • ryzyko uszkodzenia maszyn – pył odkładający się na elementach ruchomych maszyn może negatywnie wpływać na ich sprawność i wydajność.

Dlatego na stanowiskach pracy, gdzie występuje wyjątkowo duża produkcja pyłu, trocin i wiórów, konieczne jest zainstalowanie wyciągu powietrza. Jego zadaniem jest zasysanie powietrza wraz z pyłem, a następnie kierowanie go do instalacji odpylającej. Tam pył zostaje odfiltrowany, a oczyszczone powietrze skierowane z powrotem do zakładu za pomocą instalacji wentylacyjnej.

Sprawdź również pozostałe niezbędne elementy wyposażenia zakładu, takie jak szafy elektryczne i linie przemysłowe.

 

Dlaczego warto zainwestować w wysokie jakości wyciąg?

Wyciąg powietrza to typ urządzenia, które musi znaleźć się w każdym zamkniętym zakładzie produkującym wyroby drewniane na dużą skale. Wysokiej jakości sprzęt pozwoli skutecznie oczyszczać powietrze z unoszących się w nim zanieczyszczeń, poprawiając tym samym bezpieczeństwo oraz komfort pracy, a także eliminując ryzyko uszkodzenia maszyn. Wszystko to przekłada się na obniżenie łącznych kosztów prowadzenia działalności.

 

Wyciąg Nestro

Rodzaj: Wyciągi
Producent: Nestro
Cena: 8 500 netto